Łysa Góra. Mgły nad Przełęczą Widok, Pogórzem Kaczawskim i Kotliną Jeleniogórską.