Krótki film (aktualny – z dnia 4.07.2023) ukazujący Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze (obecna zabudowa powstała w latach 70. i jest stylizowana na dawną, pozostawiono sześć fasad dawnych kamienic). Ratusz w Jeleniej Górze – barokowo-klasycystyczna budowla wzniesiona w roku 1749, przebudowana w 1924 roku. Obecnie ratusz jest siedzibą władz samorządowych i administracyjnych miasta. Wideo w jakości 4K.