U stóp Karkonoszy

Galeria Michała Rażniewskiego

U stóp Karkonoszy

Wczoraj wybrałem się w okolice Podgórzyna i Przesieki. Tym razem z kamerą. Często odwiedzam malowniczo położone u stóp Karkonoszy Podgórzyńskie Stawy (Stawy Podgórzyńskie zostały założone na przełomie XIV i XV wieku przez zakon cystersów). Miejsce to było “od zawsze” moim przystankiem podczas rowerowych czy pieszych wycieczek w drodze do Schroniska Odrodzenie (na Przełęczy Karkonoskiej), Chatki Smogorni czy Karpacza. Jadłem tu smażoną rybę i podziwiałem wspaniałe widoki z pomostu kawiarenki. I… dalej w drogę. Stawy toną po prostu w zieleni – są niezwykle fotogeniczne, a tuż nad nimi górują Śnieżne Kotły. Panuje tu ciągle jeszcze cisza, przerywana do czasu do czasu krzykiem łabędzia lub gęganiem dzikiej gęsi (choć coraz więcej zmotoryzowanych turystów zatrzymuje się przy zmodernizowanej smażalni). W spokojnej, gładkiej powierzchni wody odbijają się drzewa i góry. Dwa kilometry dalej kończy się rozległa Kotlina Jeleniogórska i teren nagle się wznosi. Kieruję się do jednego z najpiękniejszych wodospadów Sudetów Zachodnich. Potok Podgórna *) i Stawy Podgórzyńskie **) są dla mnie niewyczerpanym tematem i źródłem radości…


*) Jego źródło znajduje się w Karkonoszach, w środkowej części Śląskiego Grzbietu, między Małym Szyszakiem a Tępym Szczytem, na wysokości 1244 m n.p.m. Płynie na północ krętą doliną z licznymi zakolami. W swym przebiegu tworzy Wodospad Podgórnej znajdujący się powyżej Przesieki. Przepływa przez Przesiekę i Podgórzyn, gdzie opuszcza Karkonosze i wpływa do Kotliny Jeleniogórskiej. Do Wrzosówki wpada w Cieplicach Śląskich-Zdroju na terenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego “Cieplice”, w pobliżu wałów przeciwpowodziowych, na granicy z Parkiem Norweskim.

**) Zespół stawów hodowlanych, położony w południowo-zachodniej Polsce w Kotlinie Jeleniogórskiej (Sudety Zachodnie). Stawy położone są na skraju środkowo-południowej części Kotliny Jeleniogórskiej, w dorzeczu Bobru, w naturalnych obniżeniach kotliny, pomiędzy Podgórzynem, Sobieszowem, Cieplicami a Marczycami. Stawy stanowią ostoje ptactwa wodnego i błotnego. Wiele gatunków ma tu swoje tereny lęgowe. W XV wieku kompleks stawów w celach hodowlanych założył zakon cystersów z Cieplic. W XVIII wieku zespół stawów został powiększony i rozbudowany. W przeszłości kompleks tworzyło 67 stawów, w 2011 roku (po scaleniu i sprywatyzowaniu pod koniec XX wieku) zespół liczył 22 stawy. Przez jakiś czas “Stawy Podgórzyńskie” stanowiły własność Schaffgotschów, jednego z najpotężniejszych rodów szlacheckich na Śląsku. W roku 1911 przez groblę między stawami przeprowadzono linię tramwajową z Cieplic do Podgórzyna, przedłużoną w roku 1914 do Podgórzyna Górnego, pod tzw. Skałkę. Linia tramwajowa do Podgórzyna funkcjonowała do roku 1964. Obecnie stawy stanowią własność prywatną (na podstawie Wikipedii).