Przykładowe kolorowe prace z wczesnych lat mojej twórczości fotograficznej (pejzaż miejski – lata dziewięćdziesiąte). Copyright © Michał Rażniewski