Moje miejsca na ziemi. Nostalgiczny film ukazujący Jelenią Górę pośród gór (moje miasto) i Łysą Górę w Górach Kaczawskich (tu pracowałem).